Základné podmienky

1. Organizátorom súťaže Smart Banka na stránke www.SmartBanka.sk je spoločnosť Virtual studio spol. s r.o.

2. Cieľom súťaže Smart Banka je prostredníctvom porovnania funkcií bankových aplikácií a hlasovania verejnosti ohodnotiť najlepšie mobilné bankovníctvo v roku 2024. Hlavnými kritériami súťaže sú inovatívnosť aplikácie, jej vyhotovenie, ale aj obchodný a komunikačný potenciál pre zákazníka.

3. Do šiesteho ročníka ankety boli prihlásené slovenské banky s mobilným bankovníctvom, tzn. aplikáciami pre smartfóny, ktoré boli vytvorené alebo aktualizované v kalendárnom roku 2023 a sú verejne dostupné v Obchode Play.

4. Súťaží sa v hlavnej kategórii Smart Banka 2024, pričom o víťazovi rozhodne hodnotenie na základe verejného hlasovania.

5. Ocenenie Smart Banka 2024: Organizátor súťaže má právo udeliť tri ocenenia : 1. miesto, 2. miesto a 3. miesto. Špeciálnym ocenením je Cena sympatie, ktorá je udelená banke s najväčším počtom hlasov v hlavnej otázke. Cenou pre víťazov je ocenenie Smart Banka 2024. Odborná redakcia môže rozhodnúť, že niektoré z ocenení nebude udelené.

6. Cena pre hlasujúcich: Hlasujúci, ktorí regulérne zahlasujú na stránke SmartBanka.sk,  vyberú jednu banku a odpovedia na otázky v prieskume, budú na konci súťaže zaradení do žrebovania o 1x smartfón Honor Magic 6 Pro v hodnote 1300 EUR.

7. Výsledky súťaže budú vyhlásené na stránke SmartBanka.sk a MojAndroid.sk najneskôr do 31.4.2024. Hlavnú cenu si výherca musí prevziať osobne, ďalšie ceny budú poslané poštou alebo kuriérom.

8. Termíny súťaže Smart Banka 2024:

  • Začiatok verejného hlasovania: 26.1.2024
  • Koniec verejného hlasovania: 31.3.2024
  • Vyhlásenie výsledkov: do 30.4. 2024

9. Účasťou v súťaži každý účastník súhlasí s jej pravidlami. Do súťaže sa môže prihlásiť fyzická osoba staršia ako 15 rokov, okrem zamestnancov organizátora, partnerov súťaže a ich rodinných príslušníkov (súrodenci, manžel alebo manželka).

10. Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanovením zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zahrnutých v zákone č. 84/2014 Z. z. o súhlase so spracovaním osobných údajov a dáva súhlas na spracúvanie osobných údajov organizátorovi súťaže za účelom ich využitia na reklamné a propagačné účely, najmä na uverejnenie mena, priezviska a adresy, fotografie alebo videa v zozname výhercov súťaže.

11. Výhry podliehajú zdaneniu podľa príslušného zákona Slovenskej republiky. Za zdanenie výhry zodpovedá výherca.

12. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, predĺženie, prerušenie alebo zrušenie ako aj na zmenu pravidiel súťažnej ankety. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťažnej ankety alebo jej zrušenie Organizátor oznámi na internetovej stránke www.SmartBanka.sk a www.MojAndroid.sk. V prípade potreby je kontaktná osoba Miloš Debnár. Email: milos@mojandroid.sk