OTP Banka - Smart Banka

OTP Banka

OTP ponúka všetky svoje funkcie v jednej mobilnej aplikácii.

Popis aplikácie

• Zostatky na účtoch
• SEPA Platby
• Prevody medzi vlastnými účtami
• Platba pomocou IBAN a QR skenera
• Trvalé príkazy
• Inkasá
• Opakovanie platby
• Odpovedanie na platbu
• Úprava a zrušenie budúcej platby
• Preddefinovaní príjemcovia
• Zdieľanie a kopírovanie čísla účtu
• Prehľad účtov a kariet
• História pohybov
• Aktivácia a blokovanie karty
• Nastavenie limitov na kartách
• Splátka kreditnej karty
• Prehľad úverov
• Zriadenie cestovného poistenia
• Plnenie podmienok aktívneho klienta
• Prepínanie medzi zmluvami
• Správy
• Vyhľadávanie bankomatov
• Kurzový lístok

Obrazovky aplikácie

Funkcie a vlastnosti aplikácie

Bezkontaktná platba mobilom nie
Platba na telefónne číslo nie
Zabezpečenie pomocou odtlačku prsta áno
Možnosť vybaviť si nový účet online áno
Skener čiarových alebo QR kódov áno
Prehľad a správa výdavkov nie
Prehľad účtu áno
Pohyby na účte áno
Príkaz na prevod áno
Zostatok na účte áno
Prehľad platieb kartou áno
Prehľad čakajúcich platieb áno
Prehľad termínovaných vkladov áno
Kreditná/Debetná karta - zriadenie áno
Kreditná/Debetná karta - prehľad, pohyby, detail áno
Kreditná/Debetná karta - blokácia áno
Kreditná/Debetná karta - zmena limitov áno
Kreditná karta - splátka, úhrada dlhu áno
Úvery Prehľad úverov
Push notifikácie áno
Zoznam pobočiek/bankomatov áno
Kurzový lístok áno
Ďalšie funkcie a informácie SEPA Platby, Opakovanie zrealizovanej platby, Cestovné poistenie, Správa trvalých príkazov, Správa preddefinovaných účtov, Menová kalkulačka, Zdieľanie čísla účtu pomocou sms správy a iných dostupných aplikácií, Plánované platby (sumár čakajúcich platieb a trvalých príkazov, ktoré majú klientovi odísť z účtu do konca mesiaca), Prehľad inkás, PDF potvrdenie o platbe
Platforma Android, iOS
Organizátor
Partneri ankety