OTP Banka Mobil banking - Smart Banka

OTP Banka Mobil banking

OTP ponúka všetky svoje funkcie v jednej mobilnej aplikácii.

Popis aplikácie

Aplikácia OTP banka ponúka svojim klienotm prístup k funkciám internet bankingu priamo cez ich smartfón. Dostupné sú funkcie ako zostatky na účtoch, SEPA platby, prevody medzi vlastnými účtami, platba pomocou IBAN a QR skenera, prehľad účtov a kariet, história pohybov, aktivácia a blokovanie karty, nastavenie limitov na kartách, splátka kreditnej karty, prehľad úverov, vyhľadávanie bankomatov, či kurzový lístok.

NOVINKY

– prihlasovanie odtlačkom prstu
– inkaso – zriadenie, zmena, zrušenie
– preddefinovaní príjemcovia – vytvorenie, úprava, zrušenie
– možnosť uzatvoriť cestovné poistenie
– možnosť zdieľať a kopírovať čísla účtov
– vytvorenie potvrdenia o platbe v pdf formáte
– vytvorenie odpovede na prijatú platbu
– jednoduché prepínanie medzi zmluvami
– prehľad plnenia podmienok aktívneho klienta
– vylepšený IBAN skener
– a ďalšie drobné vylepšenia a opravy

Obrazovky aplikácie

Funkcie a vlastnosti aplikácie

Bezkontaktná platba mobilom nie
Platba na telefónne číslo nie
Zabezpečenie pomocou odtlačku prsta áno
Možnosť vybaviť si nový účet online áno
Skener čiarových alebo QR kódov áno
Prehľad a správa výdavkov nie
Prehľad účtu áno
Pohyby na účte áno
Príkaz na prevod áno
Zostatok na účte áno
Prehľad platieb kartou áno
Prehľad čakajúcich platieb áno
Prehľad termínovaných vkladov áno
Kreditná/Debetná karta - zriadenie áno
Kreditná/Debetná karta - prehľad, pohyby, detail áno
Kreditná/Debetná karta - blokácia áno
Kreditná/Debetná karta - zmena limitov áno
Kreditná karta - splátka, úhrada dlhu áno
Úvery Prehľad úverov
Informačné správy áno
Zoznam pobočiek/bankomatov áno
Kurzový lístok áno
Ďalšie funkcie a informácie SEPA Platby, Opakovanie zrealizovanej platby, Cestovné poistenie, Správa trvalých príkazov, Správa preddefinovaných účtov, Menová kalkulačka, Zdieľanie čísla účtu pomocou sms správy a iných dostupných aplikácií, Plánované platby (sumár čakajúcich platieb a trvalých príkazov, ktoré majú klientovi odísť z účtu do konca mesiaca), Prehľad inkás, PDF potvrdenie o platbe
Platforma Android, iOS

ESET - Pre bezpečnejšie online platby

Mobile Security & Antivirus

Organizátor
Partneri ankety