Základné podmienky

1. Organizátorom súťaže Smart Banka na stránke www.SmartBanka.sk je spoločnosť Virtual studio spol. s r.o.

2. Cieľom súťaže Smart Banka je prostredníctvom porovnania funkcií bankových aplikácií a hlasovania verejnosti ohodnotiť najlepšie bankové aplikácie v roku 2017. Hlavnými kritériami súťaže sú inovatívnosť aplikácie, jej vyhotovenie, ale aj obchodný a komunikačný potenciál pre zákazníka.

3. Do druhého ročníka ankety boli prihlásené všetky slovenské bankové aplikácie, ktoré boli vytvorené alebo aktualizované v kalendárnom roku 2017 a sú verejne dostupné v Obchode Play.

4. Súťaží sa v hlavnej kategórii Smart Banka 2017, pričom o víťazovi rozhodne verejné hlasovanie.

5. Ocenenie Smart Banka 2017: Organizátor súťaže má právo udeliť tri ocenenia : 1. miesto, 2. miesto a 3. miesto. Cenou pre víťazov je ocenenie Smart Banka 2017. Odborná redakcia môže rozhodnúť, že niektoré z ocenení nebude udelené.

6. Cena pre hlasujúcich: Hlasujúci, ktorí regulérne zahlasujú na stránke SmartBanka.sk,  vyberú jednu banku a odpovedia na otázky v prieskume, budú na konci súťaže zaradení do žrebovania o túto cenu:

  • 1 x smartfón Samsung Galaxy S8

7. Výsledky súťaže budú vyhlásené na stránke SmartBanka.sk, MojAndroid.sk, MojIphone.sk a MojWindows.sk najneskôr do 31.3.2018. Hlavnú cenu si výherca musí prevziať osobne, ďalšie ceny budú poslané poštou alebo kuriérom.

8. Termíny súťaže Smart Banka 2017:

  • Začiatok verejného hlasovania: 15.1.2018
  • Koniec verejného hlasovania: 28.2.2018
  • Vyhlásenie výsledkov: do 31.3. 2018

9. Účasťou v súťaži každý účastník súhlasí s jej pravidlami. Do súťaže sa môže prihlásiť fyzická osoba staršia ako 15 rokov, okrem zamestnancov organizátora, partnerov súťaže a ich rodinných príslušníkov (súrodenci, manžel alebo manželka).

10. Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v súlade s ustanovením zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zahrnutých v zákone č. 84/2014 Z. z. o súhlase so spracovaním osobných údajov a dáva súhlas na spracúvanie osobných údajov organizátorom a partnerom súťaže za účelom ich využitia na reklamné a propagačné účely, najmä na uverejnenie mena, priezviska a adresy, fotografie alebo videa v zozname výhercov súťaže.

11. Výhry podliehajú zdaneniu podľa príslušného zákona Slovenskej republiky. Za zdanenie výhry zodpovedá výherca. Hodnota výhry Samsung Galaxy S8 je 799,00 €.

12. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, predĺženie, prerušenie alebo zrušenie ako aj na zmenu pravidiel súťažnej ankety. Akúkoľvek zmenu pravidiel súťažnej ankety alebo jej zrušenie Organizátor oznámi na internetovej stránke www.SmartBanka.sk a www.MojAndroid.sk. V prípade potreby je kontaktná osoba Miloš Debnár. Email: milos@mojandroid.sk